Episode 1292: PLANK SHOW – 6-9-22 – Oklahoma spanks Texas Softball