Episode 595: Plank Show – Hour 1 – 4-17-23

Plank recaps OU Softball taking over Miami (Ohio).