soonersportscom

No. 20 Oklahoma Hosts K-State Wednesday

No. 20 Oklahoma Hosts K-State Wednesday