okcthunder

Oklahoma Native Kristen Chenoweth to Perform Anthem at Thunder Game

Oklahoma City, Monday, Oct.